अष्टांग योग खालील प्रमाणे आहेत

१) यम

२) नियम

३) आसन

४) प्राणायाम

५) प्रत्याहार

६) धारणा

७) ध्यान

८) समाधी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार