बौद्ध धर्मामध्ये बुद्ध, धम्म आणि संघ यांना शरण जाण्याची संकल्पना आहे . या संकल्पनेला त्रिशरण असे म्हटले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार