बौद्ध धर्मात चार आर्यसत्ये सांगितलेली आहेत ते

१) दुःख

२) दुःखाचे कारण

३) दुःख निवारण

४) प्रतिपद

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार