गौतम बुद्धांनी पाच नियमांचे पालन करण्यास सांगितले त्याच नियमांना पंचशील असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार