गौतम बुद्ध यांनी त्यांच्या वाराणसी जवळील सारनाथ येथील पहिल्या प्रवचनात जो उपदेश केला होता त्यास धम्म असे म्हटले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार