गौतम बुद्ध यांनी आपले पहिले प्रवचन वाराणसी जवळ सारनाथ येथे दिले होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार