गौतम बुद्ध यांनी आपला उपदेश पाली या लोकभाषेत केला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार