गौतम बुद्धांचे मूळनाव सिद्धार्थ असे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार