महाराष्ट्राचे सर्वात कमी सीमा गोवा या राज्याला लागून आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार