पालघर जिल्ह्याची सीमा गुजरात आणि दादरा-नगर हवेली या दोन राज्यांना लागून आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार