गोवा या राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३७०२ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार