गुजरात या राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे १ लक्ष ९६ हजार २४ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार