१७ सप्टेंबर १९५० रोजी श्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्म झाला आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार