बाबासाहेब भोसले हे महाराष्ट्र राज्याचे बारावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ २१ जानेवारी १९८२ पासून १ फेब्रुवारी १९८३ पर्यंत होता .बाबासाहेब भोसले हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.