मारोतराव कन्नमवार हे महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३ हा होता. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.