लोकांना उपदेश करण्यासाठी जैन धर्मात तीर्थंकरांच्या सभा होत असत . त्या सभांना अर्धमागधी या भाषेत समवसरण असे म्हणत असत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.