विकारांवर विजय मिळवणारे महान वीर म्हणून वर्धमान यांना महावीर असे म्हणत असत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.