लोकांना धर्म सहज समजावा म्हणून वर्धमान महावीर अर्धमागधी या लोकभाषेत लोकांशी संवाद साधत असत

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.