यज्ञविधींमध्ये वेदांचा वापर कसा करावा हे सांगणाऱ्या ग्रंथांना ब्राम्हणग्रंथ असे म्हणतात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

145 thoughts on “ब्राम्हणग्रंथ म्हणजे काय?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.