धर्मज्ञान प्रकट करणाऱ्यास जैन धर्मात तीर्थंकर असे म्हणतात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.