श्री.मोरेश्वर हा मोरगावचा गणपती होय. अष्टविनायक मधील पहिला गणपती म्हणून श्री मयुरेश्वराची ओळख आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.