हिंदू धर्मात चार वेद आहेत. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे

१) ऋग्वेद

२) यजुर्वेद

३) सामवेद

४) अथर्ववेद

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.