भगवान वेद व्यासांचे भारतातील महाराष्ट्र राज्यामधील जळगाव जिल्ह्यातील यावल या शहरात एकमेव मंदिर आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.