ई-पीक पाहणी अँप १५ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरू होणार आहे. या मध्ये शेतकरी स्वतःचा पिकपेरा स्वतः नोंदवू शकतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.