दख्खन पठाराच्या पश्चिमेला सह्याद्री पर्वत रांग आहेत.यालाच पश्चिम घाट सुद्धा म्हटले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.