चिनपासून निघून मध्य आशियातून अरबीप्रदेशापर्यंत जाणाऱ्या या खुष्कीच्या व्यापारी मार्गास रेशीम मार्ग म्हणून संबोधले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.