सरवा या पुस्तकाचे लेखक श्री.किसन अमृत वराडे हे आहेत. सरवा ही एक आत्मकथा असून या आत्मकथेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य अकादमीचा राजस्तरीय पुरस्कार प्राप्त आहे . सरवा हे पुस्तक सनय प्रकाशन यांनी प्रकाशित केली आहे .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.