कैकयी या कादंबरीचे लेखक डॉ.श्री. नि.रा.पाटील पिळोदेकर हे आहेत.ही कादंबरी कैकयी या पौराणिक व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे . विश्वकर्मा प्रकाशन यांनी ही कादंबरी प्रकाशित केली आहे .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.