जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशाषित प्रदेशात २० जिल्हे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.