महाराष्ट्र राज्यात महविकास आघाडी सरकार असून राज्याचे इतर मागासवर्ग , सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण , खार जमिनी विकास , भुकंप पुनर्वसन या विभागांचे कॅबिनेट मंत्री राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते श्री. विजय नामदेवराव वडेट्टीवार हे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.