कावेरी नदीवर दोन मोठे आणि अनेक लहान धबडबे आहेत . त्यातील म्हैसूरमधील “शिवमुद्रम” हा धबधबा हा या नदीवरील सर्वात उंच धबधबा आहे. याचे पाणी ९० मीटर्स उंच कड्यावरून पडते. अतिशय मनमोहक असा हा धबधबा या कावेरी नदीवर आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.