कावेरी नदीवरील होगेनाक्क्ल हा धबधबा जिथे कावेरी नदी कन्नडातून तामिळ मध्ये प्रवेश करिते म्हणजेच तामिळनाडू राज्याच्या धर्मपुरी या जिल्यात आहे .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.