कावेरी नदीवर दोन मोठे व अनेक लहान धबधबे आहेत त्यांची नावे अनुक्रमे “शिवमुद्रम” आणि “होगेनाक्क्ल” अशी आहेत. दोघेही धबधबे अतिशय सुंदर आणि मनमोहक आहेत .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.