महाराष्ट्र राज्यातील पंढरपूर येथे प्रसिध्द श्री विठ्ठल-रुख्मिणी मंदिर आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.