स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांची पुण्यतिथी १५ डिसेंबर रोजी असते .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

14 thoughts on “सरदार वल्लभभाई पटेल यांची पुण्यतिथी कधी असते?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *