महाराष्ट्र राज्यातील जळगांव जिल्ह्यात पारोळा हा तालुका आहे. या तालुक्यात एकूण ११६ गावे समाविष्ट आहेत

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.