महाराष्ट्र राज्यातील जळगांव जिल्ह्यातील हा मुक्ताईनगर तालुका आहे. या तालुक्यात एकूण ८५ गावे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.