पाचोरा हा तालुका महाराष्ट्र राज्यातील जळगांव या जिल्ह्यातील आहे.या तालुक्यात एकूण १२७ गावे समाविष्ट आहेत .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

265 thoughts on “पाचोरा तालुक्यात एकूण किती गांवे आहेत?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.