जळगांव हा महाराष्ट्र राज्यातील एक जिल्हा आहे. जळगांव जिल्ह्यात एकुण १५१३ गावे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

249 thoughts on “जळगांव जिल्ह्यात एकूण किती गांवे आहेत?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.