पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे उपनाव पुनरुत्थान योजना हे आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

299 thoughts on “पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे उपनाव काय आहे?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.