घड्याळात एकूण तीन काटे असतात

१ तास काटा

२ मिनिट काटा

३ सेकंद काटा

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.