नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षाची निर्मिती सर्वात जास्त प्रमाणात होते.येथील द्राक्षे सर्व देशांमध्ये निर्यात केले जातात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.