आय टी आय चा पूर्ण नाव आहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट

आय टी आय म्हणजेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होय

आय टी आय ची स्थापना १९५० साली करण्यात आली

कौशल्य विकास हे आय टी आय चे प्रमुख ध्येय आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.