सत्यमेव जयते हे भारताचे ब्रीदवाक्य आहे

सत्यमेव जयते या ब्रीदवाक्याचा अर्थ सत्याचा विजय होवो असा आहे

सत्यमेव जयते हा मुंडकोपनिषदातील एक घोषवाक्य आहे.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर भारत शासनाने या वाक्याला राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य म्हणून स्वीकारले.

भारतीय राजमुद्रेच्या पायथ्याशी हे वाक्य देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेले आहे.

सत्यमेव जयते हे वाक्य भारतीय चलनी नोटांवर आढळते तसेच सर्व शासकीय कागदपत्रांवर वापरले जाते

या वाक्याला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे काम पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी १९१८ मध्ये केले

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.