जर तुम्हाला एकरकमी गुंतवणूक करण्यासाठी रोख रकमेची कमतरता भासली असेल किंवा तुमची जोखीम कमी करायची असतील तर तुम्ही एसआयपी निवडू शकता.तसेच, एसआयपी शिस्त आणेल, जे आपल्याला लोभी इच्छेला बळी न पडता तार्किक निर्णय घेण्यास मदत करते.

या योजनेत तुम्हाला दर महिन्याला थोडी थोडी गुंतवणूक करता येत

यामुळे तुमची दर महिन्याला खर्च होऊन जाणारी रक्कम तुम्ही गुंतवणूक म्हणून SIP मध्ये अडकवू शकतात

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.