महाराणा प्रताप यांच्या घोड्याचे नाव चेतक होते.

आज ९ मे रोजी मेवाड नरेश महाराणा प्रताप यांची जयंती साजरी करण्यात येते

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.