क्वारंटाईन म्हणजे विलग्नवास

क्वारंटाईन म्हणजे वेगळे ठेवणे

क्वारंटाईन -एखाद्या साथीच्या रोगात रोग नाही असे ठरेपर्यंत वेगळे ठेवणे म्हणजे क्वारंटाईन होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.