PoK म्हणजे पाकिस्तान ऑप्ट काश्मीर …म्हणजेच पाकिस्तान ने व्यापलेला काश्मीर.. पण हा भारताचा अविभाज्य हिस्सा आहे ..म्हणजेच भारताचाच भाग आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

592 thoughts on “PoK म्हणजे काय?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.