स्टॅच्यु ऑफ युनिटी ची उंची 182 मीटर आहे

स्टॅच्यु ऑफ युनिटी ची उंची 597 फूट आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.