स्टॅच्यु ऑफ युनिटी एकतेचे प्रतीक आहे ..

लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अखंड भारत निर्मिती मध्ये मोलाचे कार्य केले होते ..म्हणून सरदार पटेल यांच्या हा पुतळा एकतेचे प्रतीक आहे..म्हणूनच याला स्टॅच्यु ऑफ युनिटी असे नाव देण्यात आले आहे

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

Leave a Reply

Your email address will not be published.